########################################################################################## ## DOCUMENTEN DOCUMENTEN DOCUMENTEN DOCUMENTEN DOCUMENTEN DOCUMENTEN DOCUMENTEN DOCUMENTEN ##########################################################################################
Homepage HVBH Documenten HKBH

Beeldbank-Documenten HKV Berchs-Heem

  1. Zoek op:   aaneengesloten tekst   alle losse woorden (AND)   één van de losse woorden (OR)
         In alle DB's HVBH              
       leeg veld : toon alle 744 publicaties

  2. Zoeken in veld:           +    Datering:   

  3. Zoekwoord mag onderdeel van een woord zijn:       

  4. Resultaat zoekactie weergeven als: Galerij  Lijst     

  5. Resultaat zoekactie sorteren op: Record nr.  Rubriek  Onderwerp  Omschrijving      

  6. Zoeken in OCR-tekst publicaties: Ja  Neen     
Of toon de nieuwe publicaties op internet van laatste : jaar (1)

Aantal publicaties op internet: 744  (waarvan 739 afbeeldingen niet beschikbaar)
Aantal publicaties op intranet: 1454
Laatste update: 15-02-2022 (12:45)

Een van de publicaties
(nr. 00006):

Wist U dat; rubriek van het gemeenschapsblad Trefpunt.
Klik op plaatje voor verdere informatie.

Waar wordt ZCBS nog meer gebruikt?

 
Heemkundevereniging Berchs-Heem heeft een aanzienlijk archief van documenten en publicaties over Berghem en haar inwoners, die via deze Beeldbank-Documenten in te zien zijn.

Heeft u nog documenten of publicaties over Berghem die u over wilt dragen aan Berchs-Heem of laten digitaliseren door Berchs-Heem, stuur dan een berichtje via het reactieformulier-bezoekers bij een willekeurig gekozen document of publicatie.

Heeft u vragen of aanvullende gegevens over getoonde documenten en publicaties, stuur dan een berichtje via het reactieformulier-bezoekers bij de betreffende documenten en publicaties.

Indien u bezwaar heeft tegen de publicatie van een bepaald documenten of publicaties danwel gegevens op deze Beeldbank-Documenten op grond van privacy- of auteursrecht, stuur dan een berichtje via het reactieformulier-bezoekers bij het betreffende documenten of publicaties. De Heemkundevereniging Berchs-Heem is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de documenten en publicaties en ondersteunt deze inhoud ook op geen enkele wijze. De Heemkundevereniging Berchs-Heem sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei vorm van directe of indirecte schade, van welke aard ook, die mocht voortvloeien uit elk (oneigenlijk) gebruik van de inhoud van de documenten en publicaties uit deze Beeldbank-Documenten, ook als geheel.

Deze Beeldbank-Documenten bevat een grote hoeveelheid krantenknipsels uit het Brabants Dagblad. Vanwege copyright/auteursrecht hebben wij geen toestemming van het Brabants Dagblad om deze openbaar te publiceren. Besloten inzage is alleen mogelijk via toestemming van het bestuur van de Heemkundevereniging Berchs-Heem.

Juni 2017.
Bestuur Heemkundevereniging Berchs-Heem Berghem.
  Andere beschikbare Beeldbanken van de Heemkundevereniging Berchs-Heem Berghem
© Software ontwikkeling ZCBS: Gerard van Nes (Schagerbrug, NH)
cookie gebruik
Versie: 4.13c

Of maak uw keuze uit:

Rubriek:

Onderdeel:

Auteur(s):

Datering:

Archiefmap nr.:

Versie ZCBS/ZBBS: 6 april 2022