Homepage HVBH Collectie Publicaties HVBH

Archief-databank HVBH Berchs-Heem

  1. Zoek op:   aaneengesloten tekst   alle losse woorden (AND)   één van de losse woorden (OR)
            In alle DB's HVBH  
       leeg veld : toon alle 29 publicaties

  2. Zoeken in veld:           +    Datum:   

  3. Zoekwoord mag onderdeel van een woord zijn:       

  4. Resultaat zoekactie sorteren op: Objectnummer  BH-Archiefnr.  Omschrijving  Ongesorteerd       

Aantal publicaties op internet: 29
Aantal publicaties op intranet: 100
Laatste update: 28-10-2022 (17:27)

Waar wordt ZCBS nog meer gebruikt?

 
De Beeldbank-Archief van Heemkundevereniging Berchs-Heem bevat een opsomming van de inhoud van Berchs-Heem archiefstukken.
Deze archiefstukken zijn voor eenieder in te zien tijdens de openingstijden van onze Nieuwe Heemkamer.
Meer info over de Nieuwe Heemkamer en de openingstijden vind je hier

October 2020
Update November2022.
Bestuur Heemkundevereniging Berchs-Heem Berghem.
© Software ontwikkeling ZCBS: Gerard van Nes (Schagerbrug, NH)
cookie & Web storage gebruik
Versie: 4.15p

Of maak uw keuze uit het veld:

Omschrijving:

Rubriek:

Datum:

Versie ZCBS/ZBBS: 9 sep 2023