Archief-databank HVBH Berchs-Heem
 → 
 →  [Objectnummer 0015]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Objectnummer : 0015
 
Omschrijving : Informatie over Tienderecht
BH-Archiefnr. : BH0015
Datum : 1900-2000
Beschrijving : Map met veel informatie over het "Tienderecht"
 
Bijzonderheden : De tiende werd in Europa al door de Romeinen ingevoerd en onder de Franken, in ieder geval ten tijde van Pepijn III (714-768) gehandhaafd. Het was bedoeld als een sociale belasting, die moest dienen ter financiering van de armenzorg, het levensonderhoud van parochiepriesters en de instandhouding van kerkgebouwen. De regel was dat iedereen een tiende deel van zijn oogst zou afdragen. Een derde van de tiende werd besteed aan sociale werken, een derde kwam toe aan de dorpspastoor en een derde aan de parochiekerk. In gebieden waar de tiende pas in latere eeuwen werden ingevoerd, kwam er ook een deel toe aan de bisschop.

Het tiendrecht nam in het Rooms-Hollands recht een aparte plaats in. Hoewel men tegenwoordig zou vermoeden dat het een vorm van belasting betrof, moet het eigenlijk onder het burgerlijk recht worden geschaard. Hugo de Groot plaatste het bij zijn indeling van beperkte zakelijke rechten in erfdienstbaarheden, "tocht" en "rechten minder dan tocht" onder de laatste categorie.

Alhoewel de tiende in principe een kerkelijke en sociale belasting was, kwam ze op sommige plaatsen toch in het lekenbezit terecht. Omdat een tiende in principe een financieel goed was, kon men ze namelijk ook perpetueel te gelde maken. Soms kwam een tiende daardoor zelfs in het leengoed terecht. In dorpen waar een kerk tot stand gekomen was uit een lekeninitiatief (een eigenkerk van een dorpsheer bijvoorbeeld), werd de tiende echter soms onrechtmatig toegeŽigend door de eigenaar van die kerk (usurpatie). Tegen dergelijke wantoestanden werd door de kerkelijke overheid hard opgetreden.
Rubriek : Historisch onderzoek
Samensteller/auteur : Herman van de Camp
Aantal pagina's : Heel veel
Stelling/kast : A
Schap/lade : 2
 
 

     

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  


Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 24 november 2021